Att springa med hunden

Springande hund med boll i munnen

De flesta hundar behöver motion – och inte alla har möjligheten att låta hunden löpa löst på gården. Att aktivera hunden med jakt, vallning eller andra typer av naturlig motion är såklart att föredra för de raser som är anpassade till detta, men många hundägare har inte heller den tiden.

Jogging med hunden i koppel är såklart ett sätt att ge hunden den motion den behöver, även om det inte är att jämföra med den frihetskänsla hunden får av att springa lös. När möjlighet finns är det såklart bättre att låta hunden springa bredvid dig utan koppel.

(Visited 1 times, 1 visits today)