Fiskebåt

Bor du vid kusten kanske du har sett en och annan fiskebåt puttra förbi under tidiga morgnar eller sena kvällar. Att livnära sig på fiske är en vanlig sysselsättning runt om i hela världen för människor som bor i kuststäder. Många länder är helt beroende av fiskeindustrin både för inhemsk försäljning och för export. Hälften av världsfisket sker i Stilla havet och de största fiskenationerna är Japan, Ryssland och Peru. Fisket inom EU är starkt reglerat då bland annat torsken höll på att dö ut av överfiske. EU bestämmer hur stor fiskekvot varje fiskare ska få inom unionen. Även i Sverige är fisket en viktig näring längs med kusterna runt Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Varje år fiskas fisk och skaldjur till ett värde av en miljard kronor av svenska fiskare varav 75% är så kallad foderfisk. Foderfisk används som mat för andra djur eller till fiskeodlingar. Att ha ett eget fiskefartyg eller en mindre fiskebåt i kommersiellt syfte kräver flera behörigheter och tillstånd. Beroende på vilket typ av fiske som ska bedrivas och i vilken mängd varierar regelverket. Bemanningen av av fiskefarkoster bestäms av Trafiksäkerhetsverket. En större båt ska bestå av en besättning på så många sjömän att en säker framfart kan garanteras. En mindre fiskebåt under tio meter omfattas dock inte av dessa bestämmelser. Vissa fiskefartyg behöver tillgång till kylda lastrum och om fisken inte ska säljas levande också ett rensningsrum och frysrum. Fiskebåtar och fiskefartyg får inte befinna sig var de vill utan ska fiska på de områden där de har behörighet. Varje skepp har ett slags registreringsnummer som beskriver vilket distrikt de fiskar i och vad som är fartygets hemmahamn. Detta görs för att fisket ska kunna kontrolleras och bedrivas på ett hållbart vis.

(Visited 158 times, 1 visits today)