Fiskeredskap

För hobby-, sport eller yrkesfiskare kan redskapen som används vara av mycket varierad sort. En sport- eller hobbyfiskare använder sig oftast av ett spö eller en lina av någon form för att fånga en fisk åt gången. För en yrkesfiskare ser metoderna mycket annorlunda ut och det finns mer eller mindre debatterade fiskeredskap som används till att fånga stora mängder fisk. Det allra vanligaste är att använda en trål. Trålar finns för större och mindre båtar och består av fyra olika delar; påsen, tunneln, hugget och svepen. Hugget och tunneln är trålens framkant och balanserar hela konstruktionen i vattnet. Med tyngder i bottenkanten och flytkuddar i överkanten hålls trålen öppen för fisk att simma in i. Principen är att hellre valla fisken framåt än att dra den och maskorna anpassas efter vilken typ av fisk man vill fånga. Ett annat liknande fiskeredskap är den äldre varianten not, också kallad vad. Metoden påminner mycket om trålning och att dra not var vanligt redan under medeltiden. En av de mer debatterade metoderna är långrevs-fisket som innebär att du använder levande fisk som bete. Fiskarna fästes i krokar som sedan flyter efter båten för att locka större fiskar att nappa. Problemet med detta fiskeredskap kommer av att havsfåglar ofta attraheras av betesfisken och sedan drunknar när de försöker fånga dem. Arter inom familjerna från både stormfåglar och albatrosser har på så vis nära nog utrotats. För att fånga ål eller kräftor används ofta ryssjor i svenska vattendrag. Dessa korgar är konstruerade så att fiskarna har lätt att simma in men sedan inte kan hitta vägen ut. Det är ett enkelt och skonsamt sätt att fånga sommarens läckerheter på inför årets kräftskiva.

(Visited 142 times, 1 visits today)