Nautisk mil

En nautisk mil är det vanligaste sättet att mäta avstånd till havs med. Svårigheterna med att mäta avstånd till havs är att man ofta befinner sig utom referenspunkt från land och därför inte kan orientera sig efter vägar eller platser. Havet är i ständig rörelse och även om man kör i en och samma hastighet […]

Mer